GENEL SATIŞ KOŞULLARI

1 ) TEKLİFLER: Fiyat tekliflerimiz 15 gün boyunca geçerlidir. Bu sürenin ardından, teklif bizim için artık bağlayıcı olmayacaktır.

2 ) SİPARİŞLER: Siparişlerin mail, faks ya da internet üzerinden gelmesi durumunda siparişlerin geçerli olduğu kabul edilecektir (siparişlerin internet üzerinden gelmesi durumunda e - ticaret işlemleri ile ilgili Bonfiglioli sözleşmesi geçerli olacaktır).
Siparişlerin alındığı, her zaman mail faks ya da internet üzerinden teyit edilecektir (internet üzerinden alındığı ancak müşteri tarafından açık bir şekilde talep edilirse doğrulanacaktır ). Tedarik edilecek mallar içerisinde yalnızca Sipariş Teyidi içerisinde açıkça belirtilen mallar yer alacak ve yine bunun içerisinde belirtilen Genel Tedarik Koşulları kapsamında tedarik edilecektir.
Sipariş Onayının alınmasından 10 gün sonra, herhangi bir düzeltme alınmamış ise, bu sipariş, Sipariş Onayı altında belirtilen koşullar kapsamında işleme alınacaktır. sipariş onayının Bonfiglioli Riduttori tarafından düzenlenmesinin ardından sipariş ile ilgili değişiklikler kısmi ya da tam iptal işlemleri kabul edilmeyecektir.
Malların teslim edilmesinden sonra mallar iade edilemez.

3 ) TESLİMAT KOŞULLARI: Bütün fiyatlar paketleme ve diğer bütün masraflar hariç olmak üzere, ex works şeklinde teslim edilen mallara ait fiyatlardır.

4 ) TESLİMAT TARİHLERİ: Teslimat tarihleri sipariş onayı içerisinde belirlenmiş olsa dahi, bunlar kazalar haricinde belirlenen tarihler oldukları için, tamamen ana esas olarak düşünülecektir.
S.I. («salvo imprevisti») ile temsil edilen bu ifade aşağıdakileri kapsar:
a ) siparişin gönderilmesi için gerekli olan bilgi ya da verilerin satın alan tarafından bize aktarılmasında gecikme olması yahut teknik verilerin yetersiz ya da belirsiz olması
b ) hammaddenin tedarik edilmesinde zorluklar yaşanması
c ) toplu ya da kısmi grev, işgücünün olmaması, sel felaketi, seferberlik, salgın hastalıklar ve diğer her türlü mücbir sebep durumları
d ) zorunlu kılınan ödeme koşullarının ihlal edilmesi
Yukarıda belirtilen olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi, alıcıya herhangi bir şekilde ceza yahut tazminat uygulama hakkı vermeyecektir. Fiyat nakliyeyi içermese bile, malzemenin göndericiye aktarıldığı anda teslimatın gerçekleşmiş olduğu kabul edilir. Teslimatın ardından, satılan malzemeler ile ilgili bütün riskler alıcı tarafından üstlenilir.

5 ) SEVKİYAT: sevkiyat, bu konuda tarafımıza herhangi bir spesifik talimat verilmediği durumlarda, en uygun olduğunu düşündüğümüz nakliye yöntemi ile yapılır ve Sevkiyat ile ilgili riskler ve masraflar her zaman alıcıya ait olur.

Messrs Bonfiglioli Riduttori sevkiyattan kaynaklanan herhangi bir kayıp, gecikme ya da zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bütün hukuki amaçlar ve kapsamlara yönelik olarak, mallar fabrikamızdan ayrıldığı zaman müşteri tarafından kabul edildiği düşünülür.

6 ) ÖDEMELER: Seçilen prosedüre bakılmaksızın, tarafımıza ödenmesi gereken tutarların aktarılması ile ilgili riskler alıcıya ait olmak üzere, ödemeler tescilli büromuza yapılacaktır. Bu, kambiyo senetleri ve onaylı faturaları içermekte olup, bunlar rezervasyon ile kabul edildiği için, bunların düzenlenmesi orijinal yükümlülüğün reddini teşkil etmez.
Üzerinde mutabık kalınan süre içerisinde ödeme yapılmaması, Messrs Bonfiglioli Riduttori’ye yüzde 2’lik bir gecikme oranı üzerinden bir faiz tahakkuk ettirme hakkı verir.

Ödeme yapılmaması yahut ödemenin geciktirilmesi de ayrıca Messrs Bonfiglioli Riduttori’ye diğer malzemelerin üretiminin ve teslimatının derhal askıya alınması ve alıcı tarafa herhangi bir hak yahut herhangi bir gerekçe vermeksizin herhangi bir siparişi iptal etme hakkı da verir. Tedarik eden edilen mallar ile ilgili herhangi bir şikayet, müşterinin belirtilen ödeme koşullarına uygun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

7 ) FİYATLAR: Teklifler üzerinde ve sipariş onayları üzerinde belirtilen fiyatlar belgenin düzenlendiği tarih itibariyle geçerli olan Fiyat Listesinden alınan fiyatlardır. Ayrıca, Messrs Bonfiglioli Riduttori malların tedarik edilmesi aşamasında üretim maliyetlerindeki değişikliklerin bir sonucu olarak, bahsi geçen Fiyat Listesinde değişiklik yapmasını zorunlu hissettiği zaman bunları değiştirme hakkını saklı tutar.

8 ) GARANTİ: Messrs Bonfiglioli Riduttori tarafından her türlü ya da her derecedeki hatalar ve kusurlar ile ilgili olarak verilen garanti, mallar ile ilgili faturanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl sürer.

Garanti; Messrs Bonfiglioli Riduttori’nin malzeme içerisinde imalat kusurları olduğunu kabul etmesi koşulu ile, malların ücretsiz bir şekilde tamir edilmesini yahut değiştirilmesini kapsar.
Müşteri ya da kurulum mühendisi, mallar ile ilgili kusurların görülebilir nitelikte kusurlar olduğu yahut çalışmaya başladığı an fark edilebilir olduğu durumlarda, malların alınmasından itibaren 8 gün içerisinde; ya da ünite halinde tesis edildiği yahut kullanımda olduğu durumlarda, söz konusu hatanın fark edilmesindan sonraki 8 gün içerisinde, hata ya da kusur ile ilgili bir bildirimde bulunmalıdır.
Hakkında şikayette bulunan mallar, kargo paketleme masrafları olmaksızın, gerekli kontrollerin yapılabilmesi için fabrikamıza gönderilmelidir. Messrs Bonfiglioli Riduttori, yukarıda belirtildiği gibi değiştirme ya da tamir etme yükümlülüğü haricinde, tedarik edilen mallardan herhangi bir şekilde kaynaklanan herhangi bir zarar ya da yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, eğer satın alan taraf Messrs Bonfiglioli Riduttori’den alacağı önceden alacağı yazılı bir yetki olmaksızın, bu mallar üzerinde tamirat ya da modifikasyon yapar ya da yaptırır ise, bütün garantiler tamamen geçersiz ve mülga hale gelecektir.
Garanti, doğrudan müşteri tarafından bağlantısı yapılan elemanlar üzerinde görülen anormalliklerin sebep olduğu Bonfiglioli Riduttori ürünleri ile ilgili zararları ve / veya kusurları kapsamaz.

9 ) YASAL İKAMET YERİ VE YETKİLİ YARGI MERCİ: Messrs Bonfiglioli Riduttori yasal olarak kendi şirket merkezinde yerleşik bulunmaktadır.
Başka ülkelerin insanları ile olan yahut yurtdışında tedarik edilen mallar ile ilgili olan anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar İtalya yasalarına göre idare olunacak ve Bologna Hukuk Mahkemesi tek yetkili olacaktır. Messrs Bonfiglioli Riduttori davacı olarak bir dava açarken, satın alanın İtalya’daki yahut başka bir ülkedeki ikamet yerinde dava açma hakkını saklı tutar.