MÜŞTERİLERİN / SİTE KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN (GİZLİLİK POLİTİKASI) KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HAKKIMIZDA

Merkezi Via Giovanni XXIII, 7/A, 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna adresinde bulunan Bonfiglioli Riduttori S.p.A. Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürütürken müşterilerinin kişisel bilgilerinin güvenliğine ve gizliliğine azami özen gösterir.
Şirket bu nedenle bu web sitesinde toplanan kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili veri denetleyicisidir.

ŞİRKET İLE İLGİLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANABİLİR

Şirket ile ilgili aşağıda verilen kişisel veri kategorilerindeki veriler toplanabilir:

- İletişim bilgileri - ad, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile ilgili bilgiler.
- Web sitesinin kullanımı - sitenin kullanım şekli, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler dahil olmak üzere iletişimlerimizi açma veya iletme konusunda bilgiler. Bu sitede Bonfiglioli iki tür çerez kullanabilir:
- oturum çerezleri:
bunlar, tarayıcınızın oturumunu bitirinceye kadar çerezlere sahip tarayıcınızın dosyasında hafızaya alınan geçici çerezlerdir. Bu çerezler, bu Sitenin düzgün çalışması amacıyla belirli uygulamalar veya fonksiyonlar için zorunludur.
- kalıcı çerezler:
kullanıcının deneyimini iyileştirmek için kalıcı çerezleri kullanabiliriz (örneğin optimize edilmiş bir navigasyon sağlamak için). Söz konusu çerezler, daha uzun bir süre çerezlere sahip tarayıcınızın dosyasında kalır. Bu sürenin uzunluğu, internet tarayıcınızın ayarlarındaki tercihinize bağlı olacaktır.
Kalıcı çerezler, siteyi her ziyaret ettiğinizde bilgilerin bir web sunucusuna aktarılmasını sağlar. Kalıcı çerezler izleme çerezleri olarak da bilinir.
Daha fazla bilgi edinmek için çerezler hakkında çok sayıda çevrimiçi yayın bulunmaktadır. Örneğin bakınız: http://www.allaboutcookies.org

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ

Şirket kişisel verilerinizi aşağıdaki koşullarda toplar ve işler:

- fonksiyonlarını kullanmak için Sitenin operasyonel yönetimi.
- satış sonrası yardım talep etmek için bizimle iletişime geçildiğinde;

Bir başkasının adına kişisel bilgi sağladığınızda, önceden ilgili kişilerin bu Gizlilik Politikasını okuduğundan emin olmalısınız.
Kişisel bilgilerinizi güncel tutmamıza ve herhangi bir değişiklikten haberdar olmamıza yardımcı olmanızı rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA KULLANABİLİRİZ

Kişisel verilerin işlenmesi, aşağıda açıklanan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yürürlükteki yönetmelikler tarafından öngörülen yasal ön şartlardan biri tarafından meşrulaştırılmalıdır.

Operasyonel yönetim ve web sitesine erişim için bu konuyla yakından ilişkili amaçlar.
Şirket, satın aldığınız hizmetlerle ilgili belgeleri Kişisel Alanınızdan indirmek için Kişisel Alanınıza erişebilmeniz amacıyla iletişim bilgilerinizi ve web sitesi kullanım verilerini toplar.
İşleme için ön koşul: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
Taleplerinizin karşılanması için verilerin sağlanması zorunludur; sağlanmaması durumunda sizlere hizmet veremeyiz.

Bir yasal zorunluluğu, düzenlemeleri veya adli makamların hükümlerini yerine getirmek ve de yargı aşamasında bir hakkı savunmak için yasal olarak bağlayıcı taleplerin uygunluğu
Şirket, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ve/veya yargı aşamasında kendi hakkını savunmak için iletişim verilerinizi toplar.
İşleme için ön koşul: Şirketin uymak zorunda olduğu yasal yükümlülükler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TUTUYORUZ

Şirket, kişisel verilerinizin güvenliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını ve güvenli halde tutulmasını iyileştirmek için çok çeşitli güvenlik önlemleri kullanmaktadır.

Tüm kişisel verileriniz güvenli sunucularımızda (veya güvenli basılı kağıt nüshalar) veya tedarikçilerimizin veya iş ortaklarımızın güvenli sunucularında saklanmaktadır ve standartlarımıza ve güvenlik politikalarımıza göre (veya tedarikçilerimizin veya iş ortaklarımızın eşdeğer standartlarına göre) erişilebilir ve kullanılabilirdir.

BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ

Kişisel verilerinizi yalnızca, toplandıkları amaçlara ulaşmak için veya buna bağlı başka meşru bir amaç için gerekli olan süre boyunca saklarız. Bu nedenle, kişisel veriler iki farklı amaç için işlenmişse sona erme süresi en uzun olan amaç tamamlanıncaya kadar bu verileri saklarız; ancak saklama süresi sona ermiş olan kişisel verileri işlememekteyiz.
Kişisel verilerinize erişimi yalnızca ilgili amaçlar için kullanması gereken kişilerle sınırlandırıyoruz.
Artık ihtiyaç duyulmayan veya korunması için yasal bir zorunluluk bulunmayan kişisel verileriniz geri dönüşü olmayan şekilde anonimleştirilir (ve bu şekilde saklanabilir) veya güvenli bir şekilde imha edilir.

Aşağıda, yukarıda listelenenlerden farklı amaçlarla ilgili saklama sürelerini veriyoruz:

Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi: sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için işlenen veriler, muhasebe belgeleri (örneğin faturalar) dahil olmak üzere herhangi bir farklılığı doğrulamak amacıyla sözleşmenin tüm süresi boyunca ve her halükarda en fazla 10 yıl için saklanabilir.

Operasyonel yönetim ve web sitesine erişim için bu konuyla yakından ilişkili amaçlar: bu amaçla işlenen veriler sözleşmenin tüm süresi boyunca ve her halükarda en fazla 10 yıl için saklanabilir.

Anlaşmazlık olması durumunda: Size veya üçüncü şahıslara karşı savunma yaptığımız, davacı olduğumuz veya hak iddia edeceğimiz durumlarda, bu iddianın yargılanma sürecinde yine bu amaçla işlenmesini makul bir şekilde gerekli bulduğumuz kişisel verilerinizi koruyabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞABİLİRİZ

Kişisel verilerinize usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş çalışanlar ve de harici hizmet sağlayıcıları, atanmış kişiler, gerektiğinde hizmet sunumu için destek sağlayan veri denetleyicileri tarafından erişilebilir.

Veri işleme ile ilgili sorumlular ve verilerin iletildiği kişilerin listesini görmek istediğinizdeşu e-posta adresinden info@bonfiglioli.com bize ulaşmanızı rica ederiz.

İLETİŞİM
Veri denetleyici Şirket’in iletişim bilgileri şunlardır:
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
VIA GIOVANNI XXIII, 7/A - 40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO - BOLOGNA (ITALY)
TEL: (+39) 0516473111 - FAKS: (+39) 0516473126 -
Kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçiniz: info@bonfiglioli.com

VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ HAKLARINIZ VE DENETİM MAKAMLARI NEZDİNDE ŞİKAYETTE BULUNMA

Belirli koşullar altında şu hususları bize sorma hakkına sahipsiniz:
- kişisel verilerinize erişim,
- bize verdiğiniz kişisel verilerin nüshası (taşınabilirlik da denir),
- elimizdeki verilerin düzeltilmesi,
- artık işlenmesi için yasal zorunluluğu olmayan herhangi bir verinin silinmesi,
- uygulanabilir mevzuatın gerektirdiği yerlerde işlenmeye karşı çıkma
- kişisel verilerin korunması için yasa tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kişisel verilerinizin işlenme şeklinin sınırlanması

Bu hakların kullanılması, kamu yararını (örneğin suçların önlenmesi veya tanımlanması) ve çıkarlarımızı korumak (örneğin mesleki gizliliğin korunması) amacıyla belirli istisnalara tabidir. Yukarıda bahsi geçen haklardan herhangi birini kullanmanız durumunda bu kullanma hakkına sahip olduğunuzu doğrulamak bizim sorumluluğumuz olacaktır ve kural olarak bir ay içinde size geri bildirim verilecektir.

Verilerinizi işlenme şekline dair herhangi bir şikayet veya rapor ile ilgili endişelerinize cevap vermek için her türlü çabayı göstereceğiz. Ancak, dilerseniz, ilgili iletişim bilgilerini kullanarak şikayetlerinizi veya bildirimlerinizi verilerin korunmasından sorumlu yetkili makamlara iletebilirsiniz: Kişisel bilgilerin korunması için garantör - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefon: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Onaylanmış elektronik posta: protocollo@pec.gpdp.it.