Gizlilik İlkesi

İTALYA 196/2003 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 13. MADDE UYARINCA GİZLİLİK BEYANI

1. Beyanın amacı
Burada verilen beyan, İtalya 196/2003 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname - Kişisel veri koruma kanunu'nun (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) 13. maddesi uyarınca, Bonfiglioli Riduttori S.p.A.'nın (bundan böyle “Bonfiglioli” olarak anılacaktır) İnternet üzerinden www.bonfiglioli.com (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) adresinden erişilebilen web hizmetleriyle etkileşim kuran herkese yönelik olarak verilmiştir. Beyan Site için ve kullanıcıların doğrudan bağlantıyla yönlendirildiği, Bonfiglioli'ye atfedilebilecek diğer tüm web siteleri için verilmektedir. Öte yandan bu beyan kullanıcıların Site'den yeniden yönlendirildiği, Bonfiglioli'ye atfedilemeyecek ve Bonfiglioli'nin içerikleri ya da gizlilikle ilgili prosedürleri konusunda sorumluluk üstlenmediği diğer herhangi bir web sitesi ile ilişkili değildir.

2. Veri kontrol birimi
Site'de gezinirken, kimliği belirlenmiş ya da kimliği belirlenebilir kullanıcılara ilişkin veriler işlenebilir. Veri Kontrol Birimi, Via Giovanni XXIII 7/A – 40012 Lippo di Calderara di Reno (Bologna) adresinde bulunan, (+39) 051 6473111 telefon numaralı ve (+39) 051 6473126 faks numaralı Bonfiglioli Riduttori S.pA.'dır.

3. Veri işleme yeri
Site danışmanlığıyla ilgili veri işleme, Veri İşleme Kontrol Birimi genel merkezinde gerçekleştirilir ve yalnızca işlemeden sorumlu personel üyeleri ya da olasılıkla zaman zaman yapılan bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için atanan kişiler tarafından yapılır.

4. İşlenen verilerin türü
Gezinme verileri
Normal çalışma sırasında Site'yi çalıştırmak için kullanılan bilgisayar işleme sistemleri ve tüm yazılım prosedürleri, iletilmesi İnternet iletişim protokollerinin kullanımında belirtilen kişisel verileri alabilir. Bu tür veriler (gezinme verileri olarak anılır) yalnızca Site'nin kullanımıyla ilgili isimsiz istatistiksel bilgiler elde etmek ve Site'nin doğru çalıştığını kontrol etmek için kullanılır. Bu veriler, varsayıma dayanan bilgisayar işleme ihlalleri durumunda sorumluluğun belirlenmesi için kullanılabilir.

Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler
Site'de belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü şekilde e-postaların gönderilmesi, müşterinin/kullanıcının isteğine yanıt vermek için gereken gönderenin adresinin alınmasıyla sonuçlanır. Özet bilgi beyanları, Site'nin isteğe bağlı özel hizmetlere ait sayfalarında belirtilmektedir.

5. Cookies

Tanımlama bilgilerinin kullanımı
Bu web sitesi, e-postalar, online hizmetler, reklamlar ve etkileşimli uygulamalar, hizmetlerimizin optimizasyonu için "tanımlama bilgileri" kullanabilir.

"Tanımlama bilgisi" nedir?
"Tanımlama bilgisi" genellikle harfler ve sayılardan oluşan, web sunucumuz üzerinden tarayıcıya gönderdiğimiz, bilgisayarınızın sabit diskindeki tanımlama bilgilerini içeren küçük bir dosyadır. Örneğin, web sunucusuyla web tarayıcı arasındaki bağlantı kurulduğunda, web sitemizin bir kullanıcının cihazını tanımasına olanak verir. Tanımlama bilgisinin başlıca amacı, web sunucumuzun kullanıcıya özel web sayfaları göstererek kullanıcı deneyimini özelleştirmesini ve web sitesini kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlamaktır.

Bu web sitesinde hangi tanımlama bilgileri kullanılır?
Bonfiglioli bu web sitesinde iki tür tanımlama bilgisi kullanabilir: • Oturum tanımlama bilgileri: Bunlar, tarayıcınızın dosyasında saklanan ve tarayıcı oturumu bitene kadar tanımlama bilgilerini tutan geçici tanımlama bilgileridir. Bu tanımlama bilgileri, bu web sitesinin doğru çalışması için belirli uygulama veya işlevlerde gereklidir. • Kalıcı tanımlama bilgileri: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için (örn., özelleştirilmiş gezinme sağlamak için) kalıcı tanımlama bilgileri kullanabilir. Bu tanımlama bilgileri tarayıcınızın dosyasında daha uzun süre kalır. Bu süre internet tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişir. Kalıcı tanımlama bilgileri, web sitesi her ziyaret edildiğinde bilgilerin bir web sunucusuna aktarılmasına olanak verir. Kalıcı tanımlama bilgileri, izleme tanımlama bilgileri adıyla da bilinir. Tanımlama bilgilerinin çalışma şekli birçok online makalede açıklanmaktadır. Örneğin bkz.: http://www.allaboutcookies.org
 
Üçüncü taraf tanımlama bilgileri
Bonfiglioli reklam için ve pazarlama iletişimlerini optimize etmek amacıyla üçüncü taraflara başvurabilir. Bu reklam verenler reklamın etkinliğini tahmin etmek ve içeriklerini özelleştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Üçüncü tarafların topladığı bilgiler arasında jeolojik konum verileri (IP adresiyle alınır) veya e-posta adresi gibi bu web sitesi aracılığıyla alınan bilgiler bulunabilir.


6. Veri sağlamanın isteğe bağlı niteliği
Bonfiglioli, gezinme verilerine ilişkin veri sağlamaların dışında, Site kullanıcıları tarafından kendiliğinden verilen ad, soyadı, e-posta adresi, ikamet edilen ülke gibi kişisel verileri toplar; bu veriler, kullanıcıların sorduğu soruları yanıtlamak için gereken bilgileri ve hizmetleri sağlamak için ve reklam, satış ve ürün geliştirme amacıyla kullanılacaktır. Bonfiglioli, Web Sitesi kullanıcıları tarafından kendiliğinden verilen ad, soyadı, e-posta adresi, ikamet edilen ülke gibi kişisel verileri toplar; bu veriler, kullanıcıların sorduğu soruları yanıtlamak için gereken bilgileri ve hizmetleri sağlamak için ve reklam, satış ve ürün geliştirme amacıyla kullanılacaktır. Özellikle gönüllü olarak verilen özgeçmişlerde bulunan veriler, verilme amacına uygun şekilde, personel işe alma amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından kullanılacaktır. Kullanıcılar, kayıt formlarında belirtilen kişisel verileri sağlamakta serbesttir. Bu verilerin sağlanmaması, gerekli hizmetlerin sağlanmasını imkansız kılabilir. Bazı durumlarda, Veri Koruma Dairesi 157. Madde ve buna müteakip Kanun Maddeleri uyarınca kişisel veri işleme kontrolü amacıyla haberler ve bilgiler talep edebilir. Bu gibi durumlarda, idari para cezaları pahasına yanıt vermek zorunludur.

7. İşleme yöntemleri
Kişisel veriler, toplanma amaçlarına ulaşmak için kesinlikle gereken süre boyunca bilgisayar işleme araçları kullanılarak işlenir. Kişisel veriler yalnızca Bonfiglioli tarafından kullanılacak ve üçüncü taraflara açıklanmayacak ya da dağıtılmayacaktır. Veri kaybı, kötüye kullanım veya izinsiz kullanım ve yetkisiz erişimi engellemek için özel güvenlik önlemleri alınmıştır.

8. İlgili kişinin hakları
İlgili kişi, Kanun'da (7. Madde; altbilgide tamamıyla beyan edilmiştir) belirtilen tüm haklarını uygulamak, özellikle de verilere erişmek, verilerin değiştirilmesini ya da güncellenmesini talep etmek veya yasal nedenlerle kendine ait verilerin işlenmesine itiraz etmek için Veri Kontrol Birimi ile iletişime geçebilir. Haklar ve bu hakların uygulanma yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgiye Gizliliği Koruma Dairesi web sitesinden (http://www.garanteprivacy.it) erişebilir.

***

196/03 Sayılı İtalya Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. Maddesi
Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar
1. İlgili taraf, henüz kaydedilmemiş olsa bile kendi kişisel verilerinin varlığına veya yokluğuna ve anlaşılır şekilde iletildiğine ilişkin onay alma hakkına sahiptir.
2. İlgili taraf, aşağıdakileri taleplerde bulunma hakkına sahiptir:
a) Kişisel verilerin kaynağı;
b) Veri işleme amaçları ve yöntemleri;
c) İşleme elektronik araçlar kullanılarak yapılıyorsa, uygulanan mantık;
d) Madde 5, paragraf 2 uyarınca veri kontrol biriminin, denetleyicilerinin ve yetkili temsilcinin tanımlanması;
e) Ülkenin bulunduğu bölgede görevli temsilciler, veri işlemeden sorumlu olan ya da sorumlu olmuş kişiler gibi, kişisel verilerin açıklanabileceği veya kişisel bilgilerle ilgili bilgi sahibi olabilecek kişiler veya kişi kategorileri.
3. İlgili taraf aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
a) Verilerin güncellenmesini, değiştirilmesini veya ilgilenildiğinde eklenmesini sağlama;
b) Verilerin toplanma amacı veya işlenme amacına yönelik olarak tutulması gerekmeyen veriler dahil olmak üzere, kanunu ihlal edecek şekilde işlenen verilerin silinmesini, isimsiz şekle dönüştürülmesini veya dondurulmasını sağlama;
c) İmkansız olduğu veya korunan hak ile açıkça orantısız olan yöntemlerin kullanılmasını gerektirdiği durumlar haricinde, a) ve b) maddelerinde sözü edilen içerikler de dahil olmak üzere, operasyonların verilerin açıklandığı ya da dağıtıldığı tarafların dikkatine sunulduğuna ilişkin beyanda bulunulmasını isteme.
4. İlgili taraf aşağıdakilere tamamen veya kısmen itiraz edebilir:
a) Yasal nedenlerle, veri toplama amacına uygun olsa bile kendine ait kişisel verilerin işlenmesi;
b) Kendine ait kişisel verilerin reklam malzemelerinin gönderilmesi, doğrudan satış veya pazar araştırmaları ya da ticari raporlama yapma amacıyla işlenmesi.