Bonfiglioli social projects

Sosyal sorumluluk

Bonfiglioli Grup daima liderliğin, içinde çalışmakta olduğumuz sosyal durumla ilgili sorumluluk alma yeteneği olmaksızın var olamayacağının bilincinde olmuştur. Bu nedenle Bonfiglioli müştemilatının olduğu her yerde, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimi amaçlayan, toplum ihtiyaçlarına yönelik çözümler de bulunmaktadır.

Grubumuzun kurucusu, Clementino Bonfiglioli, gençlerin işyerine getirebileceği yenileyici güce ve proaktif enerjiye büyük bir değer vermiştir.  
Bu nedenle günümüzde de, gelişim ve başarının sonuçlarının alınacağı bir geleceğin inşa edilmesine somut bir katkı sağlamak amacıyla hak kazanan öğrenci ve gençlere mesleki fırsatlar sunmaya devam etmekteyiz.

Gençler bizim için son derece önemlidir ve biz de onların yaşadıkları çevre ile sürekli bir tutarlılık içerisinde, geleceğe yönelik bir güven duygusu ve başarı kazanmaya yönelik bir azim duygusu içerisinde onların yetiştirilmesinin bir yolu olarak amaçlayabilecekleri bir ufka yönelik açık bir niyetle onları desteklemekteyiz.