Bonfiglioli Worldwide assembly

Dünya çapında kuruluş

Özgünleştirme ve son montajın en hassas ve önemli aşamaları bile hızlı ve esnek bir hizmet sunma amacı ile yürütülmektedir.  
Bu nedenle özel operasyon ve lojistik takımlarımız, müşterilerin ihtiyaçlarını  karşılamak için onlarla birlikte işbirliği içerisinde çalışmak suretiyle ürün özelliklerinin yerel olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

Tasarım ve montaj aşamalarımız, kalitenin devamlı kontrolü ve denetimi ile maksimum esnekliğin önemli ve genel özelliklerini korurken İş kollarımızın farklı ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere adapte edilmekte ve uygulanmaktadır.
Bunların tümü, tamamen verimsiz bir süreç içerisinde israf ve gereksiz gecikmelerden kaçınan güvenilir ve hızlı bir hizmet oluşturmaktadır.
Daha fazla esneklik, daha iyi hizmet ve daha hızlı tamamlamanın hepsi maliyetin makulleştirilmesine katkıda bulunmaktadır – ki bu da sadece müşteri açısından bir fayda sağlayabilir.