Bonfiglioli the highest quality standards

Kalite

Güç aktarımı ve kontrolünde bir dünya lideri olarak, Bonfiglioli en yüksek etik ve kalite standartlarını yerine getirmeye kendini adamıştır. Bu standartlar, Bonfiglioli Kalite Yönetim Sistemi’nde belgelenmiştir.
Bonfiglioli, iş, mükemmelliyet, liderlik ve sorumluluğu sürdürmek için müşetilerinin ihtiyaçlarını merkeze yerleştirmektedir.

Ürünlerimiz müşterilerimiz için genel bir değer yaratmayı hedeflemektedir. Endüstride bir nirengi noktası oluşturan etkili ürün ve hizmetlerin tasarlanması, üretilmesi ve tedarik edilmesi konusuna kendimizi adamış bulunmaktayız.
Tanımlanmış prosedürler ve talimatlara dayanılarak, Bonfiglioli Kalite Yönetim Sistemi yalnızca ürünlerimizin ve süreçlerimizin sürekli kalitesini temin etmekle kalmayıp ayrıca sürekli gelişimi de garanti etmektedir.  

Bonfiglioli ayrıca müşteri odağının ana hedef olarak oluşturulduğu bir Kalite Politikası yürütmektedir.
Kalite Politikası, organizasyonun her seviyesinde amaç ve hedefleri belirlemek ve harekete geçirmek için kullanılmaktadır.  
Bu amaçların yerine getirilmesi uygun performans göstergeleri ile düzenli bir temelde ölçümlenmektedir. 

Mükemmeliğe Duyduğumuz Bağlılık

Bonfiglioli Group, müşteri beklentilerini aşmaya ve endüstriyel tahrikler, mobil çözümler, rüzgar enerjisi sektörü ve fotovoltaik uygulamalarda tercih edilen iş ortağı olmaya derin bir bağlılık duyar. Pazar ölçütlerini oluşturan yenilikçi ürünler tasarlamaya, geliştirmeye ve üretmeye odaklanıyoruz.

Kalite, bizim için bir tutku ve kuruluşumuzun her seviyesinin bir parçasını oluşturuyor. Aramızdaki yetenekleri geliştirmeye ve motive etmeye, ayrıca süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmeye yürekten inanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin güvenliği, uyumluluğu ve kalitesi konusunda asla ödün vermeyeceğiz.

Her bir çalışanımız güçlü bir katılım sağlıyor, kalite hedeflerimize ulaşmamız konusunda üstlendiği sorumluluğu biliyor ve müşterilerimizi korumak için gerekli adımları atma yetkisine sahip.