Bonfiglioli processes and production

Süreçler

Pazar dinamikleri ve devamlı bir şekilde evrim geçirmekte olan rekabetçi durumlar sadece geliştirmekte olduğumuz çözümler ve ürünler açısından değil aynı zamanda iş süreç mühendisliği açısından da değişikliğe ihtiyaç duymaktadır.   
Süreçlerimiz, yeni ve değişebilir piyasa faktörlerine cevap vermek ve müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı derecede yüksek kalite standartları ve ileri seviye performans düzeylerini gerçekleştirmelidir.
Her bir iş kolunun operasyonlarının en uygu hale getirilmesi ve hızlı ve memnun edici çözümlerin temin edilmesi için Bonfiglioli Grup bir dizi belirli kurum süreci uygulamıştır:

Yalın üretim
Son yıllarda, Bonfiglioli, esneklik, rekabetçilik, verimlilik ve azaltılmış maliyetler arasında optimum dengeyi sağlamak için israfı azaltıyor gibi görünmekte olan bir üretim yaklaşımı ve felsefesi yoluyla telkin edilmiş bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir.

Müşteriden Müşteriye
Grup, müşterileri ile uzun surely ilişkiler kurmak, güvenilirliği ve karşılıklı güveni sağlamak için tüm tedarik zincirini yeniden organize etmiştir.

Ürün gelişimi
Bonfiglioli'nin Ar&Ge bölümleri, yeni ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik son derece yüksek teknolojiye sahip ve yenilikçi sistemler gereğince idare edilmektedir.  

Müşteri İlişkileri
Bonfiglioli, müşterileri memnun etmek ve maksimum güvenilirliği sağlamak için satış öncesi ve satış sonrası aşamalar boyunca hızlı destek ve zamanında cevaplar temin etmektedir.